Aplikacja C-WMS (Compact Warehouse Managment System)

Głównym zadaniem aplikacji jest usprawnienie pracy osób odpowiedzialnych za zarządzanie gospodarką magazynową.
Aplikacja jest w pełni zintegrowana z systemem enova. Główne fukncjonalności aplikacji:
  • Tworzenie dokumentów w realacji do Zamówień od odbiorców
  • Tworzenie dokumentów w realacji do Zamówień do dostawców
  • Wprowadzanie oraz zmiana kodów EAN towarów z poziomu aplikacji
  • Możliwość tworzenia trzech różnych dokumentów typu Wydanie Magazynowe
  • Możliwość tworzenia trzech różnych dokumentów typu Przyjęcie Magazynowe
  • Tworzenie dokumentów kompletacji
  • Zarządzanie użytkownikami oraz prawami dostępu do aplikacji z poziomu programu enova
C-WMSLogin
Wszystkie powyższe funkcjonalności, w połączeniu z innymi, intuicyjnymi podpowiedziami aplikacji, pozytywnie wpływa na komfort i efektywność codziennej pracy.