Handel

Moduł Handel zapewnienia elastyczne prowadzenie jednego jak i wielu magazynów w różnych lokalizacjach i z indywidualną konfiguracją jego rozliczania. Gospodarka magazynowa opiera się na precyzyjnym rozliczaniu dostaw jak „partiowaniu” towarów, niezbędnym w niektórych branżach np. związanych z datą przydatności towaru lub serią produkcyjną. Program precyzyjnie rozlicza sprzedaż kosztami zakupu towarów, jak i koszty dodatkowe, związane np. z dostawą towaru do magazynu. Program obsługuje transakcje sprzedaży, m.in. faktura marża, sprzedaż unijna lub export.

Moduł handel bez problemu obsługuje deklaracje intrastat. Elastyczność programu pozwala na konfigurację modułu we wszystkie możliwe scenariusze sprzedaży i gospodarki magazynowej. Standardowo moduł posiada zawansowane raporty handlowe i magazynowe, które pozwalają ocenić skuteczność przedstawicieli handlowych lub sprawdzić zalegające towary na magazynie tracące przez to swoją wartość, a dla bardziej wymagających możemy skorzystać z modułu Analizy Wielowymiarowe.

Unikalna funkcjonalność modułu to możliwość prowadzenia magazynu ze stanami na „minus” i późniejsze automatyczne uzupełnienie dostawy po jej uprzednim wprowadzeniu.

W przypadku intensywnej sprzedaży moduł pozwala przygotować konfiguracje do tzw. „Szybkiej sprzedaży”. Moduł posiada także dodatek w postaci pulpitu kontrahenta do pracy w scenariuszu B2B, który pozwala na szybką i płynną współpracę z partnerami.

Moduł Handel został wyposażony w możliwość wykonywania kompletacji, a dla wymagających można zakupić dodatkowo moduł Produkcja działający w sposób profesjonalny i bardzo wydajny.

Mamy także przygotowane rozwiązanie współpracy z dostawcami wymagającymi elektroniczną wymianę danych jak Tesco, Auchan. Wykorzystując moduł Harmonogram Zadań i SMS, przy odpowiedniej konfiguracji, program może za nas wysyłać faktury jako załącznik elektronicznej poczty i poinformować odbiorcę o wystawieniu faktury SMS-em. Dla firm usługowych świadczących usługi i fakturujących swoich klientów w sposób okresowy mamy gotowe rozwiązanie. Mechanizm wystawia automatycznie faktury sprzedaży i wysyła mailem do odbiorców i nie ograniczamy się do stałych kwot i pozycji.

Kadry i płace - grafika

Moduły podstawowe

 • enova365 Faktury
 • enova365 Handel
 • enova365 Produkcja
 • enova365 Analizy Wielowymiarowe

Pulpity on-line

 • enova365 Pulpit Kontrahenta Platforma internetowa Pulpit Kontrahenta to klasyczne rozwiązanie typu B2B kierowane do firm będących kontrahentami (odbiorcy/dostawcy) dla użytkowników systemu enova365.

Moduły dodatkowe

 • eFakturaKIR (invooclip) Umożliwia generowanie pliku zawierającego fakturę wystawioną w enova365 do pliku PDF, podpisanie go i wysłanie do archiwum KIR.
  Jest wykorzystywany łącznie z usługą invooclip, oferowaną przez KIR S.A. oraz podpisem elektronicznym.
 • eFaktura GreenMail24 Umożliwia generowanie pliku zawierającego dokument wystawiony w enova365 do pliku PDF, podpisanie go i wysłanie do archiwum GreenMail24
  Jest wykorzystywany łącznie z usługą GreenMail24, oferowaną przez GreenPost sp. z o.o. oraz z certyfikatami do podpisywania i wysyłania plików.
 • Komunikacja z drukarkami kodów kreskowych Zebra Pozwala drukować etykiety (naklejki) na taśmach samoprzylepnych
 • EDI Obsługa komunikatów EDI - umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy podmiotami posługującymi się różnymi systemami informatycznymi.
  EDI (Electronic Data Interchange) to system elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy firmami lub instytucjami. Dokument w postaci pliku o ustandaryzowanej strukturze jest generowany przez jedną firmę, importowany przez drugą. Obie firmy mogą się przy tym posługiwać zupełnie różnymi systemami informatycznymi. Systemy muszą jedynie posiadać funkcjonalność obsługi komunikatów EDI.
 • Platforma Managera Kluczowe informacje z różnych obszarów działalności firmy w formie wykresów dostępne w jednym miejscu.
  Na zakładkach tematycznych – Podatki i ZUS, Handel, Ewidencja ŚP, Księgowość, Kadry i Płace – prezentowane są różne inne informacje najistotniejsze w każdym z obszarów.
 • SMS Umożliwia wysyłanie wiadomości SMS z programu enova365 poprzez zewnętrzne bramki SMS.
  Program daje możliwość wyboru jednej z kilku zdefiniowanych bramek lub integracji z dowolną bramką za pomocą mechanizmu programistycznego API. Wysyłane wiadomości SMS mogą zostać automatycznie zapisane jako zdarzenia CRM widoczne w historii kontaktu z danym Kontrahentem.
 • e-mail Umożliwia dostęp do folderu Poczta dla wszystkich Użytkowników systemu.
  Dzięki tej funkcjonalności (dodatkowy kafelek ‘Poczta’), każdy Operator może odbierać i wysyłać wiadomości elektroniczne bezpośrednio z enova365.
 • Harmonogram Zadań Część systemu, dzięki której akcje dotychczas wykonywane przez użytkownika będą inicjowane w określonym czasie lub w momencie wystąpienia konkretnego zdarzenia automatycznie.
  Harmonogram zadań cyklicznie sprawdza, czy w bazie danych istnieją konkretne zadania do wykonania. Wskazuje na zadanie oraz uwzględnia harmonogram, według którego ma być wywoływane.