Kadry i płace

Wyższość nad innymi spowodowana podwójnym interfejsem, w tym coraz bardziej docenianym przeglądarkowym.

Mocną stroną jest także pulpit pracownika. Pracownik ma dostęp do swoich danych kadrowych i płacowych. Z łatwością może sprawdzić ilość wykorzystanego urlopu, a także pasek wypłat. Pracownik ma możliwość drukowania raportów, np.: zaświadczenia o zarobkach oraz posiada dostęp do wielu przydatnych informacji. Zwalnia to dział kadr od ich ciągłego podawania.

Pulpit Kierownika pozwala zarządzać harmonogramem pracy podległych pracowników. Moduł idealnie sprawdzi się w firmach z dużą ilością pracowników, oszczędzając koszty prowadzenia działu kadr. Moduł pozwala w łatwy sposób przygotowywać proste listy płac, jak i te skomplikowane, wymuszające pomoc firmy wdrożeniowej w przygotowaniu algorytmu obliczeniowego. Program sprawdza dobę pracowniczą i informuje użytkownika w przypadku naruszenia zasad przerwy. Potrafi precyzyjnie rozliczyć korekty wynagrodzenia wynikające np. ze zmiany Zwolnienia Lekarskiego z 80% na 100% i wykonać odpowiednie korekty składek ZUS na deklaracjach.

Dla firm wymagających rozliczenia kosztów podzielonych na wydziały lub projekty mamy rozwiązanie pozwalające przedstawić żądane informacje. Posiadając Księgowość enova365 listy płac można natychmiast księgować i automatycznie otrzymać oczekiwany dekret, a w przypadku prowadzenia księgowości w innym programie, przygotowujemy eksport w postaci gotowego pliku. Dla wymagających analizy wynagrodzeń mogą być prezentowane w dowolny sposób z wykorzystaniem modułu Analizy Wielowymiarowe.

Dla Agencji Pracy Tymczasowej mamy także dedykowane rozwiązania poprawiające jakość pracy.

Program w łatwy sposób obsługuje zajęcia wynagrodzenia, które po wprowadzeniu kwoty nie wymaga dodatkowych prac operatora. Automatycznie przygotowuje przelew do wierzyciela.

Wynagrodzenia firm rozliczających nadgodziny w okresie dłuższym niż jeden miesiąc nie stanowią problemu. Nowatorskie rozwiązania zastosowane w enovie365, pozwalają w łatwy sposób przygotować kadrę, do wprowadzania danych pracowniczych i eliminują błędy popełniane przy tych operacjach. Wysyłka e-Deklaracji oczywiście w standardzie. Ważną cechą programu jest nie tylko możliwość wysłania zeznań podatkowych pracowników, ale rozwiązanie, które zezwala na zbiorcze podpisanie wielu deklaracji jednym podpisem i wysłanie ich jedną przesyłką.

Naliczone listy płac są gotowe do automatycznego przygotowania przelewów i eksportu do bankowości elektronicznej.

Dobre Biura Rachunkowe posiadające nasz program enova365 oferują swoim klientom możliwość wglądu i prowadzenia czynności Kadrowych wykorzystując wspólną bazę danych co zwalnia obie strony od podwójnej rejestracji zdarzeń i przekazywania informacji.

Program enova365 w wersji platynowej posiada możliwość symulacji wynagrodzeń w różnych konfiguracjach niezbędne w firmach planujących budżety i zabezpieczenia kwot na poczet wypłat.

Kadry i płace - grafika

Moduły podstawowe

 • Kadry i płace
 • Analizy wielowymiarowe To narzędzie do budowania systemu kontrolingowego oraz raportowania w firmie.

Pulpity online

 • enova365 Pulpit Pracownika Elektroniczny dostęp pracowników do własnych danych kadrowo-płacowych.
 • enova365 Pulpit Kierownika Elektroniczny dostęp kadry kierowniczej do danych kadrowo-płacowych podległych pracowników oraz własnych.
 • enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Platforma do elektronicznej komunikacji pomiędzy Biurem Rachunkowym i jego Klientami.

Moduły dodatkowe

 • Pracownicy Eksportowi Rozliczenie wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą.
 • Pracownicy Koszty Projektów Rozdzielenie wynagrodzeń pracowników wg miejsca powstania kosztów wynagrodzeń (dokładniej niż wg standardowego podzielnika kosztów).
 • 4Trans (Tachoscan) Możliwość wymiany danych między produktem 4Trans (dawniej Tachoscan) a programem enova365.
 • Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika) Wspiera ewidencję procesów związanych z wydawaniem oraz zwrotem/zagubieniem/zniszczeniem odzieży roboczej i wyposażenia pracownika.
 • Import/Eksport RCP Zapewnia wymianę danych między czytnikiem RCP a programem enova365.
 • Platforma Managera Kluczowe informacje z różnych obszarów działalności firmy w formie wykresów dostępne w jednym miejscu.
 • SMS Umożliwia wysyłanie wiadomości SMS z programu enova365 poprzez zewnętrzne bramki SMS.
 • e-mail Umożliwia dostęp do folderu Poczta dla wszystkich Użytkowników systemu.
  Dzięki tej funkcjonalności (dodatkowy kafelek ‘Poczta’), każdy Operator może odbierać i wysyłać wiadomości elektroniczne bezpośrednio z enova365.
 • Harmonogram Zadań Część systemu, dzięki której akcje dotychczas wykonywane przez użytkownika będą inicjowane w określonym czasie lub w momencie wystąpienia konkretnego zdarzenia automatycznie.
  Harmonogram zadań cyklicznie sprawdza, czy w bazie danych istnieją konkretne zadania do wykonania. Wskazuje na zadanie oraz uwzględnia harmonogram, według którego ma być wywoływane.