Księgowość

Moduł księgowość został zaprojektowany w taki sposób, aby mogły z niego korzystać różne rodzaje firm. Małe przedsiębiorstwa rozliczające się na podstawie Książki Przychodów i Rozchodów oraz duże, rozliczające się na podstawie Ksiąg Handlowych, posiadające rozbudowany plan kont z Centrami Kosztów.

W module zaprojektowano mnóstwo mechanizmów przyśpieszających wprowadzanie danych do systemu m.in. takich jak:

 • podział VAT zakupów związany z samochodami osobowymi;

 • przeksięgowania na konta wynikowe

 • schematy księgowe do automatycznej dekretacji zapisów

 • automatyczny podzielnik kosztów

 • automatyczne naliczanie różnic kursowych

 • automatyczna wycena różnic kursowych niezrealizowanych (statystycznych).

Za pomocą prostych czynności uzyskamy żądany efekt, w postaci automatycznie przygotowanego przez program zapisu księgowego.

Rozrachunki z kontrahentami odbywają się bez konieczności księgowania zapisów, w celu uzyskania bieżącej informacji o rozrachunkach. Zapisy można księgować za pomocą schematów księgowych, które pozwolą zaksięgować setki zapisów w mgnieniu oka. W przypadku nieprzewidzianego zdarzenia gospodarczego, księgowy bez wysiłku może taki zapis wprowadzić ręcznie, nie powodując sytuacji stresowej związanej z brakiem schematu. Moduł przewiduje możliwość wprowadzenia i rozliczenia każdego zdarzenia gospodarczego występującego w dziedzinie rachunkowości. Każda deklaracja może być przygotowana w tradycyjnej formie wydruku papierowego. Może też zostać wysłana w formie elektronicznej, bezpośrednio z enova365. Aby to wykonać nie trzeba instalować żadnych dodatkowych wtyczek czy oprogramowania. Program potrafi wysyłać automatyczne maile z informacją o przeterminowanych należnościach.

Wyciągi bankowe można importować w sposób automatyczny do enova365 z panelu elektronicznej bankowości, jak i przygotować przelewy (zapłaty) z enova365 i eksportować do bankowości elektronicznej.

Program enova365 posiada możliwość automatycznego generowania zestawień księgowych m.in. Bilansu i Rachunku Zysków i Strat, a dla bardziej wymagających dane można prezentować w zawansowanej formie z wykorzystaniem Excel i Analiz Wielowymiarowych.

Księga Inwentarzowa (Środki Trwałe)

Moduł Środki Trwałe to nie tylko lista inwentarzowa, jak przystało na program enova365 moduł zawiera wiele więcej. Środki trwałe podzielone są na:

 • wyposażenie – można ewidencjonować środki trwałe niskocenne;

 • wartości niematerialno-prawne do ewidencji np. programów komputerowych;

 • środki trwałe, które można amortyzować w różnoraki sposób.

Amortyzacja środka trwałego np. budynku, który zwiększył swoją wartość przez dofinansowanie unijne, jest problematyczne za pomocą ręcznego obliczania. Natomiast dla enova365 nie stanowi problemu – księgowi wiedzą o czym mowa.
Moduł pozwala na inwentaryzację środków trwałych poprzez dodatkowe wydruki, możliwość drukowania etykiet identyfikacyjnych. Można także wykorzystać urządzenia inwentaryzujące.
Jako że środki trwałe wymagają często przeglądów technicznych czy gwarancyjnych, odnotowanie tego w systemie nie jest problemem. Z wykorzystaniem modułu CRM można kontrolować opłacalność, na podstawie zleceń napraw, i określić awaryjność urządzenia.
Ewidencja środka trwałego przewiduje możliwość wprowadzenia informacji o miejscu użytkowania i osobie odpowiedzialnej za urządzenia. Można też umieścić zdjęcia urządzenia, co ułatwia pracę księgowemu, szczególnie w przypadku kiedy przedsiębiorstwo korzysta ze specjalistycznego sprzętu. Nie byłbym sobą gdybym nie dodał, że dostosowanie do wszystkich potrzeb, tych najbardziej indywidualnych, jest jak najbardziej możliwe.

Rozliczenia z kontrahentami odbywają się bez konieczności księgowania zapisów, w celu uzyskania bieżącej informacji o rozrachunkach. Zapisy można księgować za pomocą schematów księgowych, które pozwolą zaksięgować setki zapisów w mgnieniu oka. W przypadku nieprzewidzianego zdarzenia gospodarczego, księgowy bez wysiłku może taki zapis wprowadzić ręcznie, nie powodując sytuacji stresowej związanej z brakiem schematu. Moduł przewiduje możliwość wprowadzenia i rozliczenia każdego zdarzenia gospodarczego występującego w dziedzinie rachunkowości. Każda deklaracja może być przygotowana w tradycyjnej formie wydruku papierowego. Może też zostać wysłana w formie elektronicznej, bezpośrednio z enova365. Aby to wykonać nie trzeba instalować żadnych dodatkowych wtyczek czy oprogramowania.

Księgowość - grafika

Rozwiązania dla biur rachunkowych

Dla biur rachunkowych posługujących się programem enova365 przygotowano mechanizmy ułatwiające codzienną pracę. Praca z wieloma bazami danych, funkcjonujących jako osobne podmioty gospodarcze, nie stanowi problemu. Mechanizm zarządzania listą baz danych pozwala kopiować konfigurację między bazami, co pozwala na dużą standaryzację pracy. Przewidziano także model gdzie biuro rachunkowe odpowiada w zakresie księgowości, a klient biura może posługiwać się programem, zainstalowanym na tym samym serwerze np. modułem Handel. Dokumenty handlowe w takim module są natychmiast przetwarzane przez biuro rachunkowe, co powoduje, że nie dubluje się operacji wykonywanych przez klienta biura rachunkowego i samego biura, jak np. rozliczenia dokumentów poprzez wczytanie wyciągu bankowego. W innym modelu współpracy z biurem rachunkowym klient otrzymuje dostęp do informacji analitycznych, jak wysokość podatków i składek stanu należności zobowiązań i należności i ilości dokumentów. Na życzenie klienta raporty można w dowolny sposób konfigurować. Informacja przekazywana jest za pomocą panelu Klienta Biura Rachunkowego w wersji online.

Rozwiązania enova365 reagują na dynamicznie zmieniające się zapotrzebowania rynku naturalnie budują przewagę konkurencyjną nad firmami, które takich rozwiązań nie posiadają.

Sektor budżetowy

Moduł Księgowy jest także przygotowany na wsparcie sektora budżetowego w postaci odpowiedniej konfiguracji planu kont, realizacji przelewów, jak i wykonywania sprawozdań.

Księgowość - grafika

Moduły podstawowe

 • Księga Podatkowa
 • Księga Handlowa
 • Księga Inwentarzowa
 • Preliminarz EŚP
 • Analizy Wielowymiarowe

Pulpity online

 • enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Platforma do elektronicznej komunikacji pomiędzy Biurem Rachunkowym i jego Klientami.

Moduły dodatkowe

 • Analizy MS Excel Umożliwia tworzenie dowolnych analiz księgowo-finansowych w oparciu o obroty i salda kont z bazy księgowej enova365.
 • Jednostki Budżetowe Daje możliwość ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w oparciu o klasyfikacje budżetowe.
 • Elektroniczne Wyciągi Bankowe Automatycznie zaczytuje do systemu wyciągi bankowe pobrane ze strony banku w formie pliku elektronicznego.
 • Wirtualne Rachunki Bankowe Wspiera prowadzenie rozrachunków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych.
 • Platforma Managera Kluczowe informacje z różnych obszarów działalności firmy w formie wykresów dostępne w jednym miejscu.
 • SMS Umożliwia wysyłanie wiadomości SMS z programu enova365 poprzez zewnętrzne bramki SMS.
 • e-mail Umożliwia dostęp do folderu Poczta dla wszystkich Użytkowników systemu.
 • Harmonogram Zadań Część systemu, dzięki której akcje dotychczas wykonywane przez użytkownika będą inicjowane w określonym czasie lub w momencie wystąpienia konkretnego zdarzenia automatycznie.