Workflow

W każdej firmie istnieje koniczność organizacji pracy. Przedsiębiorcy organizują pracę zespołu poprzez tworzenie procedur, które uściślają i precyzują, w jaki sposób należy postępować w określonych sytuacjach. Problem dotyczy całego obszaru działalności. Zaczynając od uporządkowania poczty otrzymywanej w sposób tradycyjny jak i mailowy, a kończąc na opisywaniu dla księgowości dokumentów kosztowych, określeniu rodzaju i miejsca powstania kosztu, jak i w rozliczaniu projektów. Takie podejście generuje jednak koszty zatrudnienia dodatkowej kadry, której rolą jest kontrola tych procedur.

I w tym obszarze naprzeciw wychodzi enova365 z modułem Workflow. Nazwa, pod którą kryję się potężne narzędzie pomagające w organizowaniu pracy zespołu w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości.

Sztandarowym przykładem rozwiązań proponowanych przez system enova365 jest obieg dokumentu kosztowego, który zostaje wprowadzony do systemu przy pomocy scanera lub załącznika PDF - system zadba o respektowanie wcześniej założonych schematów przekazywania informacji. Moduł może nabrać dodatkowej mocy z wykorzystaniem modułu harmonogram zadań, który uruchomi automatyczną czynność w określonej sytuacji, np. usunie z listy ofert oczekujących na akceptację w chwili upłynięcia terminu ważności i wyśle mailem informację kontrahentowi o zaistniałym zdarzeniu.

Moduł workflow jest zintegrowany z wszystkimi modulami enova365 i może znaleźć zastosowanie nie tylko w korporacjach, ale także w małych przedsiębiorstwach stawiających na wysoki standard pracy i jakość obsługi klienta.

Workflow - grafika